Holistische community: je team

Holistische community: je team

27 november 2018 pionieren team 0

Om het verlangen of de droom die je hebt voor community concreet te maken heb je mensen nodig. Voorheen trad ik in de valkuil dat ik mensen ging zoeken die ik geschikt vond voor deze job. Maar ik heb geleerd dat God vaak andersom werkt. Daarom nodig ik mensen nu eerst uit om mee te doen.Vaak komen mensen dan op adem en ervaren ze iets van community. Als pionier ben ik snel gericht op de projecten of activiteiten, maar het gaat allereerst om de mensen. De relaties. De onderlinge liefde. Wanneer mensen zijn ingestapt en de visie herkennen, kan je ze uitdagen om dit om in te zetten in concrete acties.

Wanneer het kernteam duidelijk is kan je samen ontdekken hoe je impact kunt hebben op de wijk. Hierbij is het van belang dat je ziet dat een ieder wat in te brengen heeft. De volgende vijf principes, vrij vertaald uit 5Q van Alan Hirsch, helpen om de veelzijdigheid van je community te zien en een complete, holistische community te zijn.

  1. Een veranderende wijk – waarbij de apostel mensen verbindt aan de visie en missie van een wijk die tot bloei komt
  2. Een herstelde community – waarbij de profeet erop gericht is mensen te wijzen op de relatie met God en gerechtigheid
  3. Een verloste gemeenschap – waarbij de evangelist mensen uitnodigt om te delen vanuit genade
  4. Een liefdevolle community – waarbij de herder verzoening brengt tussen mensen van verschillende rassen, geaardheid, (geloofs)achtergrond of leeftijd
  5. Een wijze community – waarbij de leraar mensen onderwijst en leert om God lief te hebben met hart, ziel en lichaam

Een community doe je niet alleen. Dat klinkt logisch en dat is het ook. Verzamel de mensen om je heen. Deel je droom met anderen, vraag of mensen met je mee willen doen.

Niet overvragen, duidelijkheid in commitment

Heel praktisch hielp het mij om het volgende onderscheid te maken in mensen die meedoen met de community. Het geeft aan in welke mate een ieder kan aanhaken. Zo kan een ieder zelf bepalen in welke mate hij of zij zich wil of kan toewijden.

  • Core – je bent onderdeel van de geloofskern van de community en helpt mee de community verder te ontwikkelen
  • Committed – je bent toegewijd aan één of meerdere projecten die we ondernemen in de wijk en draagt je steentje daarin bij
  • Crowd – je komt met plezier naar één of meerdere terugkerende activiteiten 

Veel mensen zijn druk en overvraagd. Ik vraag daarom eerst of ze het principe van community willen ontdekken, alvorens hen te vragen een bepaalde taak op zich te nemen. Te vaak heb ik gemerkt dat we andersom redeneren. Wat kan de ander voor mij of de community betekenen? Maar de kern van community is er voor elkaar zijn. En van daaruit ontstaat een verlangen om iets toe te voegen.

De een doet dit door aan te bieden wekelijks op te passen op een kind, de ander door het coördineren van de deelauto’s in de wijk, en weer een ander heeft op dit moment even niets te geven, omdat zijn zorgen voor zichzelf te groot zijn. Alles mag er zijn binnen de community!

En voor de pionier? Is dat de grootste uitdaging! Want wij willen vooruit en door en nieuwe plannen bedenken en ontwikkelen. Maar we moeten nooit vergeten dat we het samen zullen doen. Met denkers én doeners. Met vooroplopers én volgers. Met vragers én dragers. Als community.

Op het RENEW event op 1 december zal Jouke Janze hier dieper op ingaan. Samen ontdekken we wat de kracht is van elk individu en hoe je als pionier dit proces begeleid. Meld je nu nog aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *