RENEW

Welkom bij RENEW

RENEW staat voor vernieuwing. Hét kenmerk van het christendom, hét  kenmerk van de kerk. Een dynamiek in de volle breedte van het leven, en in de volle breedte van de samenleving. De kracht en het karakter van God die door gemeenschappen heen zichtbaar wordt. De kracht die herstelt en vernieuwt! Kleinschalig en omvangrijk tegelijk. Droom je mee? Beter nog; bouw je mee? Lees meer over onze droom

RENEW bouwt alle gemeenschappen op aan de hand van zes thema’s die allemaal even relevant zijn. Deze hebben wij samengevat in één profiel, die ons helpt om gezamenlijk stap voor stap te groeien naar volwassenheid (Efeze 4).

Daar waar de ene gemeenschap begint met sterke focus op discipelschap, gaat de andere onmiddellijk naar buiten om te bouwen aan een bloeiende wijk. Verschillende aanpakken kunnen werken, zolang een startende gemeenschap zich bewust is van de stappen die zij zet, en daar bewust keuzes in maakt.

Lees meer over hoe we door het delen van onze missie en onze ervaring samen sterk willen staan.

We vinden het belangrijk om waar mogelijk professioneel te werken. Niet alleen omdat het onszelf helpt om het werk zo goed mogelijk te doen. Maar ook omdat het een voorwaarde is om goed met de omgeving samen te werken, en anderen mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen die gaande zijn.

RENEW heeft voor deze manier van werken diverse tools beschikbaar die deze manier van werken faciliteren. Community’s uit het netwerk krijgen toegang tot deze tools, waarbij deze op maat kunnen worden toegepast per community.