Onze droom en aanpak

Het is 2025. Op bijna twintig plekken in Nederland is het een feit. Kleine, wijkgerichte communities pakken een steeds groter wordende rol in het tot bloei brengen van hun buurt. Iedereen doet mee. Jong en oud, Antiliaan en Nederlander, hoog opgeleid en laag opgeleid, extravert en sociaal beperkt, rijk en arm, gelovig en atheïst. En niet alleen door koffie te drinken. Vooral door te sporten, te ondernemen, te zorgen voor elkaar en door stevige maar goede gesprekken aan te gaan. Zaken die van alle dag zijn en voor iedere buurtbewoner relevant.

Als onderdeel van de landelijke beweging RENEW bouwen zij samen met buurtbewoners aan dit netwerk van relaties. Om extra slagvaardig te kunnen zijn hebben deze communities verbinding gezocht met partners zoals lokale kerken, gemeente, scholen, ondernemers en zorginstellingen.

RENEW haalt de inspiratie voor deze manier van werken uit Jezus. Hij stond voor een geïnspireerde en zelfopofferende levensstijl waarin leven voor de ander een hogere plek inneemt dan leven voor jezelf. Vanuit deze waarden willen we ons via lokale wijkcommunties inzetten voor de bloei van alle wijkbewoners, zonder daarbij onderscheid te maken in leeftijd, religie, gender of afkomst.